Disclaimer voor www.restaurantfotografie-creaktor.com

  • Creaktor Studios Cooperatie u.a. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Creaktor, verleent u hierbij toegang tot www.restaurantfotografie-creaktor.com ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
  • Creaktor Studios behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
  • De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

  • Creaktor spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Creaktor Studios.
  • In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
  • Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Creaktor Studios nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

  • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Creaktor Studios.
  • KopiĆ«ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Creaktor Studios, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Creaktor Image Creations
Creaktor Graphic Creations
Creaktor Online Creations
Creaktor Sound Creations

Contact

De Kreijenbeek 71
5553 BB Valkenswaard
+31(0)40 7875 795

Email(*)
Voer a.u.b. uw e-mailadres in.

Bericht(*)
Voer a.u.b. je bericht in.

Beveiliging
Ongeldige invoer